GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  2014
Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları

Tarih Saat Sunu başlığı Sunan Öğretim üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
04.11.2013 13.30 Normal radyoloji Prof.Dr.Oya Kayacan Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
13.11.2013 13.30 Toplum kökenli pnömoniler Doç.Dr.Elif Şen Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
18.11.2013 13.30 Karışık radyoloji Prof.Dr.Oya Kayacan Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
27.11.2013 13.30 Diafram ve medisten hastalıkları Doç.Dr.Z.Pınar Önen Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
04.12.2013 13.30 Mekanik ventilasyon Prof.Dr.Akın Kaya Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
18.12.2013 13.30 Olgularla astım tanı ve tedavisine yaklaşım Prof.Dr.Zeynep Mısırlıgil Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
08.01.2014 13.30 KOAH’ da atak Prof.Dr.Turan Acıcan Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
19.02.2014 13.30 Akciğer volümleri Prof.Dr.Sevgi Saryal Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
12.03.2014 13.30 Bronş provokasyon testleri Prof.Dr.Yavuz Selim Demirel Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
19.03.2014 13.30 Anaflaksi Prof.Dr.Betül Sin Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
02.04.2014 13.30 Pancoast tümörleri Prof.Dr.İsmail Savaş Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
09.04.2014 13.30 Bronkoskopi (NAVİGASYON) Doç.Dr.Aydın Çiledağ Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
14.05.2014 13.30 Hipoventilasyon sendromlar Prof.Dr.Banu Gülbay Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
04.06.2014 13.30 Bronkoskopi (EBUS) Prof.Dr.Gökhan Çelik Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi

GÖĞÜS HASTALIKARI ANABİBLİM DALI 2014
Araştırma Görevlileri Seminerleri

Tarih Saat Sunu başlığı Sunan Araştırma Görevlisi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf adı:
10.10.2013 11.00 Malign Plevral Effüzyonlar Dr.Aycan Akbaş Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
20.11.2013 11.00 Alt solunum yolu enfeksiyonları Dr.Yasemin Karabacakoğlu Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
11.12.2013 11.00 Pulmoner Nodüllere Yaklaşım Dr.Gökçen Arkan Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
26.12.2013 11.00 Pnömokonyoz tanı, klinik, İLO standartlarına göre radyolojik değerlendirme Dr.Duygu Acar Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
22.01.2014 11.00 Gebelik ve akciğer Dr.Miraç Öz Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
12.02.2014 11.00 Pulmoner rehabilitasyon Dr.Zehra Çamcı Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
21.02.2014 11.00 Akut Pulmoner tromboembo-lizm  tedavisi Dr.Aslıhan Gürün Kaya Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
12.03.2014 11.00 Mediastende  granülomatöz hastalıklar Dr.Ebru Karaçay Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
26.03.2014 11.00 Toraks ultrasonu Dr.Aycan Akbaş Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
16.04.2014 11.00 Tüberküloz tedavisinde ilaç direnci Dr.Azra Yaşar Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
07.05.2014 11.00 Dispne mekanizması Dr.Yasemin Karabacakoğlu Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi
28.05.2014 11.00 Preoperatif değerlendirme Dr.Gökçen Arkan Cebeci Prof.Dr.Ragıp Üner
Dershanesi